Wyniki kontroli zewnętrznych


Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzona w dniach 29.06, 03.07, 10.07 2018 r.

25‑03‑2019 14:21:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Protokół kontroli WIOŚ

22‑03‑2018 13:32:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wystąpienie pokontrolne Archiwum Państwowego w Katowicach, Oddział w Pszczynie po kontroli przeprowadzonej w dniu 29 września 2017r. w przedmiocie: Prawidłowość prowadzenia Archiwum Zakładowego i przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

19‑01‑2018 09:46:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzona w dniach 8,9,10,15,17, 23, 28, 30 marca i 6 kwietnia 2017 r.

13‑06‑2017 09:42:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kontrola Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach od 9 do 17 marca 2017 r.

26‑04‑2017 15:21:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchylenie wystąpienia inspektora pracy z dnia 21.07.2016r. znak 040191-5317-K034-Ws01/2016

03‑03‑2017 11:03:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzona w dniach 8,20,27 czerwca i 4,8 lipca 2016

05‑08‑2016 09:30:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w terminie 4, 16, 31 marca 2016 r.

11‑05‑2016 09:27:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli – Delegatura w Katowicach

13‑10‑2015 14:21:02

W Urzędzie Miasta Lędziny Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Katowicach przeprowadziła kontrolę w temacie: „ Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2014 do dnia zakończenia kontroli.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

13‑10‑2015 14:19:12

W dniach od 2 września do 25 września 2015r. w Urzędzie Miasta Lędziny przeprowadzona została kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie:

  • prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
  • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
  • prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
  • wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Protokół kontroli nie zawiera zaleceń pokontrolnych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  13‑10‑2015 14:16:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  13‑10‑2015 14:16:31
Data ostatniej aktualizacji:
25‑03‑2019 14:22:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie