Informacje Urzędu


Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.) i rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 10, poz. 68), w niniejszym dziale Biuletynu Informacji Publicznej, Urząd Miasta Lędziny udostępnia bieżące informacje publiczne o:

 • polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:

  • zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,

  • projektowaniu aktów normatywnych,

  • programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,

 • danych publicznych zawierających:

  • treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,

  • treść i postać dokumentów urzędowych obejmujących dokumentacje przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,

  • treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,

  • informacje o stanie samorządu i jego jednostek organizacyjnych.

Informacja wytworzona przez:
Katrzyna Maruszczak
email: rolnictwo@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 11:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 11:13:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑03‑2020 09:02:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie