Biuro Rady Miasta


adres:

 

ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny

telefon:

 

(32) 216 65 11 do 13, w. 131, (32) 216 65 06

e-mail:

 

biuro-rady@ledziny.pl

pracownicy:

 

 Katarzyna Gąsiorczyk, Aleksandra Michniak

godziny urzędowania:

 

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

 

Do głównych zadań realizowanych przez Biuro Rady Miasta należy:

 • prowadzenie sekretariatu Rady Miasta,

 • obsługa sesji Rady Miasta oraz posiedzeń komisji stałych i doraźnych,

 • zawiadamianie radnych i ich zakładów pracy, a także gości zaproszonych o terminie posiedzeń Rady Miasta i komisji problemowych,

 • przekazywanie radnym niezbędnych materiałów na sesję,

 • sporządzanie odpisów postanowień, uchwał, wniosków oraz przekazywanie ich zainteresowanym jednostkom,

 • koordynowanie pracy radnych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi urzędu,

 • rozliczanie delegacji, diet i kosztów podróży radnych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Rady Miasta,

 • prowadzenie rejestrów uchwał Rady Miasta, wniosków i opinii komisji, interpelacji i wniosków radnych,

 • przyjmowanie i prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Rady Miasta,

 • koordynacja prawidłowości składania oświadczeń majątkowych radnych,

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przewodniczącego Rady Miasta mających na celu sprawne działanie Rady,

 • organizowanie całokształtu prac związanych z wyborem ławników do sądów,

 • przygotowywanie aktów prawnych oraz ich przekazywanie do ogłaszania w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Informacja wytworzona przez:
Paweł Lysko , w dniu:  28‑08‑2015 10:23:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 10:23:16
Data ostatniej aktualizacji:
06‑12‑2022 11:09:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie