Kluby Radnych


Radni mogą tworzyć kluby radnych, według przyjętych przez siebie kryteriów, przy czym radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady Miasta i tylko w okresie kadencji Rady - upływ kadencji jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.

Klubom przysługuje inicjatywa uchwałodawcza oraz uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

Szczegółowe zasady działania klubów radnych określa rozdział VII Statutu Gminy Miejskiej Lędziny.

Obecnie przy Radzie Miasta Lędziny VII kadencji 2018-2023 działają następujące kluby radnych:

Klub Radnych Kontynuacja Dobrych Zmian. Tworzą go następujący radni:

Przewodniczący:

Bogusław Dzierżak

Członkowie:

Maria Głos

Hubert Handy

Tadeusz Ingram

Karol Kolny

Bogusław Noras

Bogumiła Stolecka

Anna Wysocka

 

 

Informacja wytworzona przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 10:24:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 10:24:06
Data ostatniej aktualizacji:
24‑09‑2019 11:49:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie