Archiwa Urzędu Miasta


Rejestry | Ewidencje
 

Rejestry

 

Nazwa

Miejsce przechowywania

Jednostka prowadząca

Sposób udostępniania danych

Centralny rejestr umów w zakresie zobowiązań gminy

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 104

Wydział Gospodarki Miejskiej, Rozwoju Gosp., inwestycji, Infrastruktury i Zam. Publicznych

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr aktów wewnętrznych burmistrza (kierownika Urzędu)

Urząd Miasta Lędziny, pok. 06a

Wydział Organizacyjny

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr decyzji na wycinkę drzew

Urząd Miasta Lędziny,
pok. nr 201 ul. Lędzińska 55

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr decyzji o podziale nieruchomości

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 204

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę budynków i obiektów budowlanych

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 203

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 203

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr decyzji w sprawach obronnych

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 106

Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr decyzji w sprawie rozgraniczeń nieruchomości

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 204

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr decyzji w sprawie ulg i zwolnień w podatkach lokalnych

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 101

Wydział Finansowy

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr dodatków mieszkaniowych

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 109

Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr instytucji kultury

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 109

Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr kancelaryjny

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 112

Wydział Organizacyjny (sekretariat)

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr kontroli wewnętrznych (przeprowadzonych w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy)

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 202a

Audytor Wewnętrzny

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr kontroli zewnętrznych (przeprowadzonych w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy, wraz z zaleceniami i protokołami pokontrolnymi)

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 202a

Audytor Wewnętrzny

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr osób o nieuregulowanych stosunku do służby wojskowej

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 106

Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr pełnomocnictw

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 06a

Wydział Organizacyjny

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr protokołów z posiedzeń komisji Rady Miasta Lędziny

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 114

Wydział Organizacyjny

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr protokołów z sesji Rady Miasta Lędziny

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 114

Wydział Organizacyjny

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr przedpoborowych

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 106

Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr skarg i wniosków

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 112

Wydział Organizacyjny (sekretariat)

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr uchwał Rady Miasta Lędziny

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 114

Wydział Organizacyjny

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr udostępnianych danych osobowych

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 104

Wydział Gospodarki Miejskiej, Rozwoju Gosp., inwestycji, Infrastruktury i Zam. Publicznych

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr upoważnień do załatwiania spraw w imieniu burmistrza

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 06a

Wydział Organizacyjny

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr wniosków i interpelacji radnych

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 114

Wydział Organizacyjny

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Miasta Lędziny

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 114

Wydział Organizacyjny

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr wyborców (tj. osób uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych, parlamentarnych, referendum)

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 06

Referat Spraw Obywatelskich

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr wydanych zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej

Urząd Miasta Lędziny,
pok. nr 201 ul. Lędzińska 55

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr zamówień publicznych

Urząd Miasta Lędziny,
pok. 104

Wydział Gospodarki Miejskiej, Rozwoju Gosp., inwestycji, Infrastruktury i Zam. Publicznych

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr zarządzeń burmistrza

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 06a

Wydział Organizacyjny

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr zawiadomień o zmianach w aktach stanu cywilnego

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 07

Urząd Stanu Cywilnego

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 106

Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rejestr zgłoszeń o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną

Urząd Miasta Lędziny,
pok. nr 201 ul. Lędzińska 55

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

 

Ewidencje

 

Nazwa

Miejsce przechowywania

Jednostka prowadząca

Sposób udostępniania danych

Ewidencja delegacji, kosztów podróży służbowych radnych i pracowników Urzędu

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 110

Samodzielne Stanowisko ds. Kadr

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Ewidencja działalności gospodarczej

Urząd Miasta Lędziny,
pok. 06 a - Wydział Organizacyjny

Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Ewidencja dzierżawców i najemców nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 203

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Ewidencja kandydatów na ławników

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 114

Wydział Organizacyjny

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Ewidencja ludności PESEL

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 06

Referat Spraw Obywatelskich

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 204

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Ewidencja osób korzystających ze stypendium miejskiego

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 109

Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Ewidencja podatników: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku od posiadania psa

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 101

Wydział Finansowy

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Ewidencja rozpoczętych i oddanych do użytkowania obiektów budowlanych (do dnia 11 lipca 2003 r.)

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 203

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Ewidencja sprzedaży mienia komunalnego

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 203

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych (szkoły podstawowe i gimnazja)

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 109

Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Urząd Miasta Lędziny,
pok. nr 201 ul. Lędzińska 55

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Ewidencja wieczystych użytkowników gruntów stanowiących własność gminy Lędziny

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 203

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Ewidencja wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 112

Wydział Organizacyjny (sekretariat)

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Ewidencja zabezpieczeń dot. przetargów
(gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa)

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 103

Wydział Finansowy

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Ewidencja zmian dokonanych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny

Urząd Miasta Lędziny, pok. nr 203

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego

udostępnienie na wniosek za zgodą burmistrza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można pobrać bezpośrednio w formacie PDF (72 KB). Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru. Wypełnienie danych osobowych we wniosku nie jest konieczne, jednakże w niektórych przypadkach może być niezbędne dla ostatecznego załatwienia wniosku poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej można pobrać bezpośrednio w formacie PDF (425 KB).

Informacja wytworzona przez:
Paweł Lysko
email: p.lysko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 11:11:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 11:11:30
Data ostatniej aktualizacji:
02‑03‑2020 08:19:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie