Prawo miejscowe


Na podstawie art. 27 ust. 3a, ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172), organy wydające dzienniki urzędowe (tj. m.in. Prezes Rady Ministrów, ministrowie, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie itp.) mają obowiązek udostępniać je także w formie elektronicznej. Od 1 stycznia 2012 r. elektroniczne dzienniki urzędowe stały się źródłem prawa.

W związku z powyższym Urząd Miasta Lędziny publikuje akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę (z wyjątkiem zarządzeń) również w postaci dokumentów elektronicznych, które są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przewodniczącej Rady Miasta Lędziny. Przy użyciu oprogramowania do weryfikacji podpisu można sprawdzić wiarygodność opublikowanego aktu w postaci pliku PDF lub w postaci pliku podpisu elektronicznego - PDF XADES. Z kolei za pomocą Przeglądarki Aktów Prawnych XML można otworzyć plik LAPX, który jest źródłowym dokumentem tworzonym za pomocą odpowiedniego oprogramowania w Urzędzie Miasta Lędziny. Taki dokument po podpisaniu jest przekazywany do redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Urząd Miasta Lędziny zapewnia dostęp do aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz aktów prawa miejscowego stanowionego przez gminę na następujących zasadach:

  • nieodpłatnego wglądu do dokumentów w postaci elektronicznej,

  • odpłatnych wydruków dokumentów w swojej siedzibie, wg faktycznie poniesionych kosztów (w przypadku małej ilości wydruków dokumenty są udostępniane nieodpłatnie).
     

Dzienniki urzędowe i zbiory aktów prawa miejscowego, udostępniane przez Urząd Miasta Lędziny:

Informacja wytworzona przez:
Paweł Lysko
email: p.lysko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 10:00:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 10:00:04
Data ostatniej aktualizacji:
30‑06‑2020 10:07:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie