Załatwianie spraw


Urząd Miasta Lędziny informuje, że przyjmuje również wnioski złożone za pośrednictwem kart usług i formularzy opublikowanych na platformie SEKAP oraz ePUAP:

Złożenie podpisu elektronicznego na formularzu sprawia, że jest on traktowany jako podstawa do wszczęcia postępowania administracyjnego.

Dla ułatwienia klientom załatwiania spraw opracowano karty usług wraz z drukami wniosków. W wersji papierowej są one dostępne w Punkcie Obsługi Mieszkańca, w godzinach pracy urzędu.

Informacja wytworzona przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 11:20:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 11:20:03
Data ostatniej aktualizacji:
03‑09‑2015 11:35:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie