Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 206, poz. 1216) w Urzędzie Miasta Lędziny uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP).

Jest ona oparta o platformę e-Usług Publicznych SEKAP. Na platformie SEKAP znajduje się krótki przewodnik zawierający informacje jak założyć konto i korzystać z oferowanych usług:

Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Lędziny:


W poniższej tabeli znajdują się formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. nr 206, poz. 1216).
 

Format danych

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

.doc

sformatowany tekst
lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.docx

sformatowany tekst
lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.gif

grafika rastrowa

CompuServe

 

.jpg (-jpeg)

grafika rastrowa

Joint Photographic Experts Group

ISO/IEC 10918

.ods

arkusz kalkulacyjny

Organization for the Advancement
of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.odt

sformatowany tekst
lub sformatowany tekst z grafiką

Organization for the Advancement
of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.pdf

sformatowany tekst
lub sformatowany tekst z grafiką

Adobe Systems Incorporated

ISO/IEC 32000

.png

grafika rastrowa

 

ISO/IEC 15948

.rtf

sformatowany tekst

Microsoft Corporation

 

.svg

grafika wektorowa

W3C

 

.tif (.tiff)

grafika rastrowa

Adobe Systems Incorporated

 

.txt

niesformatowany tekst

 

ISO/IEC 10646

.xls

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xlsx

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xml

sformatowany tekst

W3C

 


Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony do Urzędu Miasta Lędziny również na następujących informatycznych nośnikach danych:

Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.


Projekt pn. "Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP", realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Informacja wytworzona przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 11:19:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 11:19:41
Data ostatniej aktualizacji:
23‑10‑2015 11:18:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie