Kluby Radnych


Radni mogą tworzyć kluby radnych, według przyjętych przez siebie kryteriów, przy czym radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady Miasta i tylko w okresie kadencji Rady - upływ kadencji jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 4 radnych.

Klubom przysługuje inicjatywa uchwałodawcza oraz uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

Szczegółowe zasady działania klubów radnych określa rozdział VII Statutu Gminy Miejskiej Lędziny.

Obecnie przy Radzie Miasta Lędziny VII kadencji 2014-2018 działają następujące kluby radnych:

Klub Radnych „Mała Ojczyzna”. Tworzą go następujący radni:

Przewodniczący:

Edward Urbańczyk

Członkowie:

Janusz Gondzik
Arkadiusz Kula
Robert Żmijewski

Klub Radnych „Ponad podziałami”. Tworzą go następujący radni:

Przewodniczący:

Zdzisław Rudol

Członkowie:

Tomasz Kostyra
Elżbieta Ostrowska
Aleksander Koziol

Klub Radnych „Praca Integracja Samorządność”. Tworzą go następujący radni:

Przewodniczący:

Karol Kolny

Członkowie:

Anna Wysocka
Tadeusz Kowalczyk

Hubert Handy

Informacja wytworzona przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 10:24:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 10:24:06
Data ostatniej aktualizacji:
22‑06‑2018 14:16:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie