Urząd Miasta


Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Miasta Lędziny

ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) Urząd Miasta Lędziny informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lędziny – Urząd Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Informacja wytworzona przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 09:56:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 09:56:39
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2016 13:13:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie